Client:Mironivsky Hliboproduct
Brand:Nasha Ryaba
Agency:Think! McCann
Photographer:Evgeniy Krylov, Viktor Demidov